LECOQ SPORTIF LE COURT PLAY POP-UP CONTENTS (2023.04

LECOQ SPORTIF LE COURT PLAY POP-UP CONTENTS 

- 행사 스케치 이미지 제작 및 온라인 마케팅
공식 SNS 활용
LECOQ SPORTIF LCC RECRUITMENT CONTENTS (2023.02

LECOQ SPORTIF LCC RECRUITMENT CONTENTS 

- 행사 스케치 및 광고 영상 제작 
공식 SNS 활용- 업무범위
: 광고 기획, 광고 제작
LECOQ SPORTIF 23SS ATOZ BACKPACK COLLECTION AD (2022.12

LECOQ SPORTIF 23SS ATOZ BACKPACK COLLECTION AD

- 화보 광고 제작 
: 매장 POP용 + 공식 홈페이지 + 공식 SNS 활용- 업무범위
: 광고 기획, 광고 제작